【TOP】Download Microsoft Office 365 Product key + Crack Updated

0
849
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

Office 365 là một dịch vụ đăng ký giúp đảm bảo bạn luôn có công cụ cập nhật mới nhất từ Microsoft. Có các gói Office 365 dành cho mục đích sử dụng gia đình và cá nhân, cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, trường học và các tổ chức phi lợi nhuận.

Tất cả các gói Office 365 dành cho gia đình và cá nhân đều bao gồm Office 2016 với các ứng dụng Office mà bạn quen thuộc được cài đặt đầy đủ, như Word, PowerPoint và Excel, cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến, hỗ trợ kỹ thuật liên tục miễn phí và nhiều lợi ích khác. Bạn có thể chọn thanh toán đăng ký của mì

nh trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm, đồng thời, gói Office 365 Home cho phép bạn chia sẻ đăng ký của mình với tối đa bốn thành viên trong gia đình.

Hầu hết các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp, trường học và các tổ chức phi lợi nhuận gồm các ứng dụng đã được cài đặt đầy đủ nhưng Microsoft còn đưa ra các gói cơ bản với các phiên bản trực tuyến của Office, lưu trữ tệp và email. Bạn quyết định gói phù hợp nhất với bạn: Doanh nghiệp nhỏ hơn, Doanh nghiệp, Trường học hoặc Tổ chức phi lợi nhuận.

Office 2016 còn được bán dưới dạng gói mua một lần, nghĩa là bạn chỉ cần thanh toán một lần với chi phí khởi điểm để có thể tải các ứng dụng Office cho một máy tính. Các gói mua một lần có sẵn cho cả PC (như Office Home & Student 2016) và máy Mac (như Office Home & Student 2016 for Mac). Các gói mua một lần không có tùy chọn nâng cấp, nghĩa là nếu bạn muốn nâng cấp lên bản phát hành lớn kế tiếp, bạn sẽ

phải mua bản đó với giá đầy đủ.

Office Online là phiên bản miễn phí của Office mà bạn có thể sử dụng trong trình duyệt web của mình.

Nội Dung Rút Gọn

  • 1 Microsoft Office 365 Product Key List:
  • 2 MS Office 365 Serial Keys [Updated]:
  • 3 Office 365 License Key List :
  • 4 More Product Keys for Office 365 [New]:

Microsoft Office 365 Product Key List:

6CCCX-Y93YP-3WQGT-YCKFW-QTTT7
G9N3P-GRJK6-VM63J-F9M27-KHGXK
GYWDG-NMV9P-746HR-Y2VQW-YPXKK
NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X
P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP
X2YWD-NWJ42-3PGD6-M37DP-VFP9K
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
VFYWG-4BW2R-KXP8T-YMYVC-V94MJ
N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
VKC68-K7XK4-J7CTQ-FD98Q-VJW4R
H746C-BM4VK-TWBB8-MVWH8-FXR32
2MHJR-V4MR2-V4W2Y-72MQ7-KC6XK
H8BJQ-287VR-TY3WT-PB66J-MDGHW
3W3MQ-H7M6X-3WYP7-TPCH6-8G8T2

MS Office 365 Serial Keys [Updated]:

366NX-BQ62X-PQT9G-GPX4H-VT7TX
AD3XE-7FZDV-VMMB9-6M5SD-VODYF
433NF-H7TMK-TPMPK-W4FGW-7FP9K
WTFN9-KRCBV-2VBBH-BC272-27GXM
4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK
MH2KN-96KYR-GTRD4-KBKP4-Q9JP9
6HDB9-BNRGY-J3F83-CF43C-D67TX
XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K
2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
DMXHM-GNMM3-MYHHK-6TVT2-XTKKK

Office 365 License Key List :

XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K
N7PXY-WR4XP-D4FGK-K66JH-CYQ6X
2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
2B8KN-FFK6J-YWMV4-J3DY2-3YF29
366NX-BQ62X-PQT9G-GPX4H-VT7TX
V44DD-TMTDC-GPJWJ-WXKGK-7JW9T
NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X
PNP4F-KY64B-JJF4P-7R7J9-7XJP9
VTM6G-YPQ9Q-BVYJQ-37RYH-R4X38
46DNX-B4Q98-PQVPW-Q8VM6-FVR29
7TPNM-PMWKF-WVHKV-G869H-9BQ6X
VQCRC-J4GTW-T8XQW-RX6QG-4HVG4
XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K

More Product Keys for Office 365 [New]:

7TPNM-PMWKF-WVHKV-G869H-9BQ6X
7XD2X-JWJ94-BCHBW-W9WXP-J2WPT
6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
PBTFM-WWN3H-2GD9X-VJRMG-C9VTX
4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
N2P94-XV8HD-W9MHF-VQHHH-M4D6X
828CH-G4FPY-HMH4R-32GCK-6D9BH4
433NF-H7TMK-TPMPK-W4FGW-7FP9K
DJC4N-DX7PC-GM3GK-V8KKW-XWYGX
MTDNG-PDDGD-MHMV4-F2MBY-RCXKK
TV9PW-6RP6V-FDVP9-9GC78-Y4B4X

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here