【FIX】Khắc phục mất quyền administrator Windows 7

0
2742
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi bị mất quyền admin, .và không thể cài đặt được bất cứ gì vào máy tính Windows 7/8/10. + Bạn đang đăng nhập với tài khoản accounts Guest trên Windows sẽ bị rất giới hạn quyền khi làm việc trên máy tính của bạn, cũng như không thể cài đặt phần mềm, cấu hình hay thay đổi …

Nội Dung Rút Gọn

  • 1 Hướng dẫn cách khắc phục lỗi bị mất quyền admin
  • 2 The following erro occurred while attemptings to read the Properties for the user Guest: Access is denied.
  • 3 – Khi người dùng đang cố gắng để đăng nhập vào Account Admin thì gặp ngay lỗi:
    Your account has been disabled. Please see your system administrator.
  • 4 Hướng dẫn cách kích hoạt lại account Admin:

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi bị mất quyền admin

+ Bạn đang đăng nhập với tài khoản accounts Guest trên Windows sẽ bị rất giới hạn quyền khi làm việc trên máy tính của bạn, cũng như không thể cài đặt phần mềm, cấu hình hay thay đổi hệ thống và thậm chí là không thể đặt mật khẩu cho accounts Guest. nó chỉ sử dụng các phần mềm được cài sẵn ban đầu từ account có quyền admin cao nhất mà thôi.

Trên máy tình bạn đang hoạt động duy nhất với account Guest và trong khi đó bạn muốn truy cập vào Manage —> Local Users and Groups –> Users để kích hoạt tài khoản đăng nhập Administrator lên thì không thể nào kích hoạt được nó. khi bạn đang cố gắng kích hoạt nó thì sẽ xảy ra lỗi:

The following erro occurred while attemptings to read the Properties for the user Guest: Access is denied.

– Khi người dùng đang cố gắng để đăng nhập vào Account Admin thì gặp ngay lỗi:
Your account has been disabled. Please see your system administrator.

Hướng dẫn cách kích hoạt lại account Admin:

Đầu tiên hãy thử kích hoạt Account admintrator ngay trên Guest xem sao đã, bằng cách Phải chuột vào biểu tượng icon Computer —> Manage —> Local Users and Groups –> Users.
Phải chuột vào Account Administrator –> chọn Properties bỏ tích dấu ở ô Account is disabled > Apply> OK

Nếu bạn không thể kích hoạt được kiểu này thì hãy khởi động lại máy nhấn F8 để truy cập vào chế độ Safe mode và làm tương tự như trên nhé.

– Nếu cách trên không thể nào kích hoạt được Account Administrator này thì bạn sẽ cần đến đĩa hay usb Hiren’s boot đấy.
Người dùng có thể download và làm theo hướng dẫn tạo hiren’s boot usb/cd/dvd.

+ Sau khi tạo xong hiren’s boot hãy cắm usb/cd/dvd để boot vào môi trường Win mini bất kỳ ( Win mini XP. Mini 7/8/10)

Tiếp theo, sau khi khởi động vào môi trường WinPE. hãy phải chuột vào HBCDMenu -> chọn Password —> Admin Password Resetter để kích hoạt Account Admin

Một cửa sổ Admin Password Resetter hiện ra

Ở phần khung step 1 hãy chọn hệ điều hành ( nếu máy bạn xài 2 win song song, nếu xài 1 win thì để mặc định).

Khung step 2: hãy chọn tên tài khoản đăng nhập Administrator và nhấn Reset.
Ấn OK
Hãy chọn yes để đổng ý Reset quyền admin về mặc định.
Một cái bảng thông Báo Password is reset successfully! OK là tài khoản administrator đã lấy lại được quyền admin thành công.
Bây giờ hãy khởi động lại máy để khởi động thẳng vào windows chính tắt tài khoản Guest
Phải chuột vào biểu tượng icon Computer —> Manage —> Local Users and Groups –> Users.
Phải chuột vào Guest –> chọn Properties.
Tiếp theo hãy tích dấu vào ô Account is disbled —-> Apply—>OK . để tắt tài khoản ít quyền này là xong.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here